Hủy đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Dược Viễn Đông

Ngày 19/11/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra Quyết định số 965/QĐ-UBCK đình chỉ có thời hạn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông (DVD) do doanh nghiệp công bố thông tin sai sự thật trong bản cáo bạch chào bán. Đến nay đã hết thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị đình chỉ, những thiếu sót dẫn đến việc đình chỉ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của DVD vẫn không được khắc phục.

BCKNN cho biết: Sai sót lớn nhất của Dược Viễn Đông là việc doanh nghiệp này không đưa ra được các chứng từ chứng minh doanh thu có thật từ giao dịch của DVD, cũng như giá trị các hợp đồng ký kết năm 2010 với Công ty CP Liên doanh LiLy Pháp, Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Kỹ thuật Hoàn Thiện, Công ty CP Quốc tế Viễn Đông.

Theo báo cáo tài chính các năm từ 2007 – 2010, phần lớn doanh thu của DVD là phát sinh từ các giao dịch với các công ty nêu trên. DVD cũng đã có công văn số 12/CV/2011 ngày 14/1/2011 báo cáo tình hình tài chính sơ bộ của công ty tính tới thời điểm 31/12/2010. Trong đó, tài sản ròng của doanh nghiệp ước tính ở mức 796 tỷ đồng, với tổng vay và lãi vay phải trả ngân hàng là 728 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty phải trả lại tiền cho các cổ đông đề nghị hoàn trả tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán là hơn 69 tỷ đồng, các khoản phải trả trái phiếu cho công đoàn và cổ phiếu tri ân khách hàng hơn 89 tỷ đồng (khoản này không đưa vào báo cáo tài chính từ trước đến nay). Các khoản chưa thể xác nhận, đối chiếu được là 641 tỷ đồng.

Về thông tin liên quan đến Công ty YVERY, DVD đã thừa nhận tại biên bản làm việc ngày 17/11/2010 với UBCKNN về việc đưa các thông tin về Công ty YVERRY không được kiểm chứng, sai lệch, ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư vào trong bản cáo bạch. Cho tới nay, các thông tin chính xác về Công ty YVERY cũng chưa được DVD chỉnh sửa, bổ sung.

Bên cạnh đó, DVD còn sử dụng vốn sai mục đích so với kế hoạch nêu tại bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Với những sai phạm trên, Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông đã vi phạm các Điều 14, 17 và 18 Luật Chứng khoán khi lập và xác nhận hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng. Căn cứ Điều 23 Luật Chứng khoán, UBCKNN ra Quyết định số 59/QĐ-UBCK ngày 18/01/2011 huỷ bỏ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của DVD.

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị huỷ bỏ, DVD phải công bố việc huỷ bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng trên 1 tờ

báo điện tử

hoặc báo viết trong 3 số liên tiếp và phải thu hồi các chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đợt chào bán bị huỷ bỏ. Quá thời hạn này, DVD phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư. Nhà đầu tư có quyền khởi kiện DVD nếu công ty không hoàn trả và bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư. DVD chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định pháp luật để giải quyết quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

UBCKNN cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan công an thu thập bằng chứng về việc lãnh đạo DVD đã giả mạo hồ sơ niêm yết, hồ sơ chào bán và đánh giá ảnh hưởng tới tình hình tài chính của công ty để có biện pháp xử lý tiếp theo.

An Hạ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*