Lãnh đạo Yeah1 nói gì khi bị tố mua, bán “chui” cổ phiếu?

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 31/8 có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd, cổ đông có đại diện là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn

Yeah1

(mã YEG) và ông Nguyễn Ánh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT Yeah1 về việc không thực hiện công bố thông tin dự kiến giao dịch.

Theo đó, DFJV và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bị phạt lần lượt 130 triệu đồng và 65 triệu đồng, với hành vi DFJV chuyển nhượng 7,82 triệu cổ phiếu YEG cho ông Nhượng Tống vào ngày 18/5/2018 mà không báo cáo UBCKNN về việc dự kiến giao dịch.

Về vấn đề này, Yeah1 mới có thông tin giải trình cho biết, theo giải trình trước đó ngày 18/7, báo cáo về quá trình giao dịch và mục đích sử dụng vốn liên quan đến đợt phát hành của CTCP Tập đoàn Yeah1; ngày 18/5/2018, cổ đông lớn, đồng thời là cổ đông nội bộ của Yeah1 là DFJ VinaCapital Venture Investment đã thực hiện bán ra 7.820.000 cổ phiếu YEG cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã thực hiện bán lại số lượng cổ phiếu này cho 6 nhà đầu tư cá nhân khác.

Bản chất của giao dịch này là DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd sẽ bán ra 7.820.000 cổ phiếu hiện hữu đang nắm giữ tại YEG cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch sẽ được thực hiện sau khi cổ phiếu YEG được niêm yết (thực hiện theo hình thức giao dịch thỏa thuận vào ngày thứ 2 sau khi cổ phiếu YEG niêm yết).

Tuy nhiên, do DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd (DFJV) đang là cổ đông nội bộ của YEG nên khi niêm yết, DFJV không thể chuyển nhượng cổ phiếu trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài.

Để đảm bảo được việc bán cổ phiếu YEG cho nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận, sau khi đàm phán, các cổ đông thống nhất cách thức giao dịch: DFJV bán 7.820.000 cổ phiếu cho ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống (là chủ tịch của YEG).

Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán 7.820.000 cổ phiếu nhận được từ DFJV cho 6 cá nhân khác (không thuộc diện là cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và không bị hạn chế chuyển nhượng), để có thể giao dịch 7.820.000 cổ phiếu này cho nhà đầu tư nước ngoài theo như thỏa thuận.

DFJV không bán trực tiếp cho 6 cá nhân vì căn cứ trên nguyên tắc đàm phán, sự tin tưởng và thỏa thuận, DFJV muốn bán cổ phiếu này cho người điều hành của YEG.

6 cá nhân nhận chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu nêu trên giao dịch thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư vào ngày thứ 2 sau khi YEG được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài, ngay sau khi các nhà đầu tư nước ngoài mua 7.820.000 cổ phiếu hiện hữu với giá mua là 300.000 đồng/cổ phiếu thì cổ đông nội bộ sẽ mua cổ phiếu mới do YEG phát hành bằng 50% số cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua (tương đương 3.910.000 cổ phiếu) với giá bằng với giá mà nhà đầu tư đã mua ở giao dịch trước đó.

Ở giao dịch này, DFJV là cổ đông nội bộ mua vào, tuy nhiên do sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu nêu trên thì tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại YEG đạt gần mức trần 49% nên DFJV không thể mua thêm 3.910.000 cổ phiếu mới do YEG phát hành.

Để đảm bảo thực hiện giao dịch này, các bên thỏa thuận là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sẽ mua 3.910.000 cổ phiếu phát hành mới này với giá 300.000 đồng/cổ phiếu. Ngay sau khi YEG thực hiện thủ tục đăng ký tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại YEG lên 100% theo quy định thì theo thỏa thuận các bên, DFJV sẽ mua lại 3.910.000 cổ phiếu này.

Hiện nay, Yeah1 đã hoàn thành việc phát hành riêng lẻ 3.910.000 cổ phiếu riêng lẻ như cam kết với các nhà đầu tư và được chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Toàn bộ quá trình nói trên, ngoại trừ DFJ VinaCapital có thoái vốn ròng, các cổ đông nội bộ khác của Yeah1 hoàn toàn chưa bán cổ phiếu; và tuân thủ các cam kết nắm giữ như quy định pháp luật hiện hành. YEG sau toàn bộ quá trình thu về ròng hơn 1.147 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ (sau khi trừ các chi phí).

“Quá trình cấu trúc này diễn ra trước khi Yeah1 niêm yết, và do sơ suất cổ đông không công bố thông tin vì đây là thời điểm Yeah1 vừa được chấp thuận hồ sơ Đăng ký Công ty đại chúng”, văn bản của Yeah1 nêu.

Chuyển nhượng cổ phần Yeah1, cả Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống và DFJ Vinacapital đều bị phạt nặng

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*