Sacombank bán hơn 23.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong năm 2016

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (

Sacombank

– STB) vừa có báo cáo giải trình về kết quả hoạt động quý 4/2016.

Theo đó, trong quý 4/2016, Doanh thu thuần (DTT) của STB là 1.410 tỷ đồng, tăng 497 tỷ đồng so với q4/2015, (tương đương tăng 54,43%) và lợi nhuận sau thuế (LNST) của ngân hàng là -86,6 tỷ đồng, tăng so với q4/2015 là 434 tỷ đồng (tương đương 83,4%), LNST q4/2015 là -521 tỷ đồng.

Theo giải trình của STB, LNST q4/2016 tốt hơn q4/2015 do nhiều nguyên nhân trong đó các nguyên nhân đáng lưu ý là do công ty tăng dư nợ cho vay (12.943 tỷ đồng) và tăng lái suất cho vay, chi phí dự phòng tín dụng giảm (1.105 tỷ đồng).

Nếu tính cả năm 2016, DTT của Ngân hàng là 5.119 tỷ đồng, giảm 1.495 tỷ đồng so với năm 2015 (tương đương giảm 22,6%). LNST năm 2016 của STB là 372 tỷ đồng giảm 773 tỷ đồng so với LNST năm 2015 (LNST năm 2015 là 1.146 tỷ đồng).

Như vậy, hoạt động năm 2016 không tốt bằng năm 2015 nhưng q4/2016 lại tốt hơn q4/2015, hoạt động của Ngân hàng vào cuối năm 2016 tốt hơn đầu năm 2016.

Nếu xét trên khả năng sinh lời thì chỉ số ROA của STB trong quý 4 năm 2016 tăng so với quý 4 năm 2015 là 85,42% (từ -0,18% tăng lên -0,03%) và ROE trong quý 4 năm 2016 tăng so với quý 4 năm 2015 là 83,68% (từ -2,31% tăng lên -38%).

Trong khi đó, ROA năm 2016 giảm 71,48% (từ 0,39% giảm còn 0,11%) và ROE năm 2016 giảm 68,06% (từ 5,08% giảm còn 1,62%). Nguyên nhân biến động về khả năng sinh lời chủ yếu do biến động của LNST; TTS và VCSH của ngân hàng không biến động nhiều giữa thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016.

Về tình nợ, tổng nợ của STB đến ngày 31/12/2016 là 310.323 tỷ đồng, tăng 40.359 tỷ đồng (tăng 14,95%) so với thời điểm 31/12/2015 (tăng tiền gửi khách hàng, tiền vay NHNN và các tổ chức tín dụng khác); STB có tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu là 13,5 lần tại 31/12/2016, tăng so với mức 11,95 lần tại 31/12/2014.

Tại ngày 31/12/2016, STB có 38.300 tỷ đồng Chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – Chứng khoán nợ do các TCTD trong nước phát hành.

Trong đó, 37.300 tỷ đồng là giá trị trái phiếu phát hành bởi VAMC, giá trị này tăng 23.158 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015. Giá trị trích lập dự phòng của trái phiếu phát hành của VAMC trong năm 2016 là khoảng 300 tỷ đồng. Tỷ lệ trích lập dự phòng này được ghi nhận theo phương án của đề án tái cấu trúc ngân hàng.

“Apple của Trung Quốc” đã bị Apple Mỹ đánh bại ngay tại… Trung Quốc

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*