Sẽ có chính sách mới tiếp sức doanh nghiệp bất động sản

Phó Thủ

tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc

giãn nộp thuế quyền sử dụng đất, theo hướng doanh nghiệp được giãn nộp

thuế cho đến khi hoàn thiện móng, khi ký hợp đồng nộp 30% giá trị, còn

tiếp theo làm đến đâu nộp đến đó.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo chính sách

giãn nợ, khoanh nợ, cơ cấu nợ và tiếp tục cho vay đối với các dự án bất

động sản sắp hoàn thành, có phương án kinh doanh hiệu quả.

Hiện

nay, các doanh nghiệp phải nộp toàn bộ tiền sử dụng đất trước khi động

thổ xây móng, nộp một lần, khiến chi phí đầu tư dự án bất động sản ở mức

rất cao.

Theo Gafin.vn

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*